Your position: Home / Food & Beverage / Instant food
Newsletter
About the latest offers and deals Subscribe today!
Narrow by:
Brand
BE & CHEERY(1) Three Squirrels(1) Master Kong(4) SAUTAO(1) Baijiachenji(2) Gudasao(2) SHIZUREN(1) Chushi(2) BESTORE(2) NANJIECUN(1) Bawanghua(1) Dingda(1) Ba Zi Wei(1) SHUANGTA FOOD(1) HONGLV(1) DALIYUAN(1) YINLU(2) ZHOUJIAZHUANG(1) TONGFU FOOD(1) SAN ZHEN ZHAI(1) Crispy Commander(1) Uni-President(4) Hotcook(1) CHUNYUAN(1) Sunity(4) Wong Lo Kat(2) ZHIZHONGHE(3) Haifusheng(2) WAHAHA(1) JINLUO(3) PENGJIANG(1) MALING(4) ZHIWEIGUAN(1) CSR(1) WUQIONG(1) Shuangqian(1) SUNITY(1) KouShuiWa(1) CHANGXIANGWEILAI(1) MUZI(1) LUCKY(1) THE CEREAL WAY(2) BAIXIANG FOOD(1) Chencun(1) DAO FU XIANG(1) Hua Xia Chuan Cheng(2) Luo Ba Wang(1) DEYI GREEN(2) SANQUAN(1) QIANSHIGU(1) DIETPAL(1) GULONG(1) HONGTAIYANG(1) SHENDAN(1) Pan Gao Shou(1) Deng Lao Liang Cha(1) HONGFUNANHAIBAO(1) XIANGE(1) QUIQINGYUAN(1) Wen Hui Garden(1) MAIDANLANG(1) ZJZZK(2) GAOQIANBAO(1) Zhen Zhen Lao Lao(1) WeiDaoSheZu(1) JUEYI(1) Renhe(1) NANJING TONGREN TANG(1) Circus(1)
Net Weight
500g(4) 2.208kg(1) 2.46kg(1) 1.2kg (240g*5)(2) 500g (100g*5)(1) 864g (288g*3)(1) 780g (130g*6)(1) 1.335kg (445g*3)(1) 2.34kg(1) 2.5kg(1) 1340g(1) 1080g (270g*4)(1) 480g(2) 1.28kg (320g*4)(1) 4320g (360g*12)(2) 480g (40g*12)(1) 3600g (300g*12)(1) 400g (200g*2)(1) 600g (200g*3)(2) 2.4kg(1) 1.875kg(1) 1.04kg (260g*4)(1) 2.58kg (430g*6)(1) 1332g (222g*6)(1) 1320g (220g*6)(1) 3240g (270g*12)(1) 1518g (253g*6)(1) 3.36kg (280g*12)(1) 228g (38g*6)(1) 3360g (280g*12)(1) 1.191kg (397g*3)(1) 400g(1) 560g (28g*20)(1) 1kg (100g*10)(1) 120g(1) 3kg(1) 1.935kg (215g*9)(1) 2.4kg (200g*12)(1) 2.58kg (258g*10)(1) 1500g (150g*10)(1) 320g (40g*8)(2) 350g(2) 600g(2) 158g(1) 250g*2(1) 330g(1) 840g (280g*3)(1) 630g (106g*5)(1) 456g (76g*6)(1) 2400g(1) 1800g (75g*24)(1) 1176g(1) 725g (105g*5)(1) 765g (255g*3)(1) 420g (105g*4)(1) 816g (136g*6)(1) 540g (108g*5(1) 1944g (162g*12)(1) 1500g (375g*4)(1) 3360g (420g*8)(1) 750g (150g*5)(1) 1020g (340g*3)(1) 908g (227g*4)(1) 1300g (65g*20)(2) 1160g(1) 1776g (222g*8)(1) 1200g (200g*6)(1) 1560g (390g*4)(1) 725g (145g*5)(1) 605g (121g*5)(1) 498g (83g*6)(1) 672g(1) 256g (128g*2)(1) 380g (19g*20)(1) 1500g (75g*20)(1) 107g (38g + 32g + 37g(1) 368g(1) 1400g (350g*4)(1) 1240g (155g*8)(1) 1050g (350g*3)(1) 1250gg (250g*5)(1) 594g (198g*3)(1) 1640g (410g*4)(1)
Tea Type
Ingredient List
Wheat Flour, Refined Palm Oil, Starch, Salt, Vitamin E, etc.(1) Wheat Flour, Water, Lotus Root Starch, Vital Gluten, Salt, Vegetable Oil, etc.(1) See the Packaging for Details(10) Sweet Potato Starch, Water, Vegetable Oil, Sugar, Salt, Peanut, Spicery, Fermented Soy Source, Dehydrated Vegetable, etc.(1) Wheat Flour, Vegetable Oil, Salt, Spicery, Pork Powder, Chicken Powder, etc.(1) Rice, Corn Starch(1) Sweet Potato Corn, Tapioca Starch, Water, etc.(1) Mungbean Starch, Water(1) Water, White Granulated Sugar, Longan, Glutinous Rice, Wheat Kernel, Red Bean, Lotus Seed, Cashew Nut, Peanut, Green Bean, Tremella, etc.(1) Water, White Granulated Sugar, Wheat Kernel, Glutinous Rice, Kidney Bean, Peanut, Green Bean, Red Bean, Longan, Tremella, etc.(1) Rice, Pumpkin, Corn, Red Date, Goji, White Granulated Sugar, etc.(1) Rice, White Granulated Sugar, Glutinous Rice, Wheat Kernel, Red Bean, Kidney Bean, Oat, Peanut, Lotus Seed, Longan, Konjac Flour, etc.(1) Beef, Water, Fermented Soy Sauce, White Granulated Sugar, Yellow Rice Wine, Salt, Aginomoto, Spices(1) Wheat Flour, Refined Palm Oil, Slat, Spicery, Sugar, Edible Essence, Chili Powder, etc.(1) Wheat Flour, Refined Vegetable Oil, Starch, Starch Acetate, Salt, Egg Powder, Sugar, Aginomoto, etc.(1) 1. Yangzhou Shrimp Fried Rice 2. Curry Chicken Fried Rice 3. Squid Fried Rice, Fried Rice with Preserved Pork, Black Pepper Beef Fried Rice, Curry Beef Fried Rice, Yangzhou Egg Fried Rice, Sausage Fr(1) Water, Nata De Coco, Green Bean(5%), Herbal Jelly Powder(Mesona, Starch, Tuckahoe, Honeysuckle, Dandelion, Lquorice, Grass Tortoise)(1) Water, White Granulated Sugar, Black Bean Powder(Mesona Chinensis, Starch), Honey, Liquorice, Tuckahoe, Tuckahoe, Dandelion, Flos Sophorae, Angelica Dahurica, Cape Jasmine, Honeysuckle, Tortoise(1) Water, White Granulated Sugar, Olecranon Turtle, Poria Cocos, Licorice, Momordica Grasvenori, Honeysuckle, Mellow Honey, etc.(1) Water, Sugar, Fructose, Xylo-oligosaccharide, Apple Juice, Blueberry Juice, Noni Juice, Fruit and Vegetable Fermentation Powder, etc.(1) Water, Sugar, Corn, Glutinous Rice Oatmeal, Black Rice, Pearl Barley, Kidney Bean, Sorghum, Red Bean, Myotonin, Black Sesame, Salt, Edible Essence, etc.(1) Rice, Pork Chop Soup, Beef, Squid, etc.(1) Water, White Granulated Sugar, Glutinous Rice, Wheat Kernel, Adzuki Bean, Red Kidney Bean, Peanut, Yellow Rice Wine, Longan, Lotus Seed, Tremella, etc.(1) Egg Liquid, Preserved Egg, Water, Salt, Sugar, Aginomoto(1) Chicken Intestine, Gizzards, Chicken Heart, Vegetable Oil, Chili, Ginger, Salt, Spirits, Edible Essence, etc.(1) Pork, Water, Fermented Soy Sauce, Salt, Sugar, Rice Wine, Salt, Vegetable Oil, Spices, MSG(1) Pork, Sesame, Salt, Vegetable Oil,(1) Lotus Root, Water, Maltose Syrup, Sticky Rice, White Glutinous Rice, Lemon, etc.(1) Green Soy Bean, Salt, White Glutinous Sugar, Aginomoto, Chilli, Sichuan Pepper, Spices(1) Pork, Chicken, Pigskin, Water, Salt, Sugar, Soybean Protein, Edible Glucose, Spices, Aginomoto, etc.](1) See the Package for Details(4) Water, Sugar, Black Bean Jelly(Bean Jelly Exact, Edible Starch), Honey, Lquorice, Dandelion, Sophora Flower,Tortoise,Momordica Grosvenori, etc.(1) Water, Sugar, Herbal Jelly Powder(Mesona, Starch, Tuckahoe, Honeysuckle, Dandelion, Lquorice, Grass Tortoise(1) Water, Sugar, Black Bean Jelly, Honey, Tuckahoe, Lquorice, Dandelion, Honeysuckle, Cape Jasmine, Tortoise,Momordica Grosvenori(1) Water, Sugar, Honey, Black Bean Jelly Powder(Mesona Chinensis, Starch), Honey, Lquorice, Tuckahoe, Dandelion, Honeysuckle, Cape Jasmine, Tortoise,etc.(1) Chicken Egg, White Granulated Sugar, MSG, Fermented Soy Sauce, Salt, Spices, Edible Essence(1) Quail Egg, Pickled Pepper, Water, Vegetable Oil, Salt, MSG, Chicken Essence Seasoning, White Granulted Sugar, Spices, Edible Essence(1) Quail Egg, White Granulted Sugar, Salt, MSG, Edible Essence, Spices(1) Wheat Flour, Refined Vegetable Oil, Starch, Salt, etc.(2) Wheat Flour, Starch, Refined Palm Oil, Salt, etc.(1) Rice, Water, Pickled Vegetable, Salt. etc.(1) Sweet Potato Starch, Corn Starch, Tapioca Starch, Salt, White Granulated Sugar, Beef Powder, Spices, Soybean Pastry, Chili, etc.(1) Sweet Potato Starch, Tapioca Starch, Corn Starch, Water, Salt, White Granulated Sugar, Chili, Spices, Vegetable Oil, Sichuan Pepper, Dehydrated Vegetable(1) Rice(≥55%), Corn Starch, Wheat Starch, Water, Snail, Vegetable Oil, Pork Bone, Spices, Salt, Ginger, Quail Egg, Rock Candy, Chili, Dehydrated Vegetable, etc.(1) Sweet Potato Starhc, Corn Starch, Potato Starch, Water, Salt, MSG,Starch, Fermented Soy Sauce, Spices, Yeast Extract, Edible Essence, Vegetable Oil, Beef Tallow, Oinon, Seasame(1) Pork, Preserved Vegetable, Water, Fermented Soy Sauce, Sugar, Rice Wine, Salt, Vegetbale Oil, Spices, MSG(1) Pork, Water, Sugar, Salt, etc.(1) Fresh Duck Egg, Salt(1) Fresh Duck Egg(1) Water, White Granulated Sugar, Black Bean Powder(Mesona Chinensis, Starch), Red Bean, Honey, Liquorice, Honeysuckle, Cape Jasmine, Tuckahoe, Tortoise(1) Water, Nata De Coco, Red Bean, Mung Bean, Mesona Chinensis, Starch, Tuckahoe, Honeysuckle, Dandelion, Grass Tortoise, Liquorice, Vegetable Oil, Milk Powder, Salt, Edible Essence(1) Water, White Granulated Sugar, Mesona Chinensis, Tapioca Starch, Honey, Tuckahoe, Honeysuckle, Dandelion, Cape Jasmine, Grass Tortoise, Liquorice, Momordica Grosvenori(1) Water, White Granulated Sugar, Nata De Coco, Mesona Chinensis, Starch, Tuckahoe, Honeysuckle, Dandelion, Liquorice, Grass Tortoise, Chrysanthemum, Red Bean, Fructose Syrup, Concentrated Apple Juice, C(1) Water, White Granulated Sugar, Mesona Chinensis, Red Bean, Honey, Dandelion, Honeysuckle, Cape Jasmine, Flos Sophorae, Tuckahoe, Tortoise(1) Wheat Flour, Refined Palm Oil, Starch, etc.(1) Wheat Flour, Refined Vegetable Oil, Salt, etc.(2) Quail Egg, Vegetable Oil, White Granulated Sugar, Salt, Soy Sauce, Chili, Spices(1) Egg, White Granulated Sugar, Salt, Maltose Syrup, Chicken Essence Seasoning, Spices(1) Oat, Rice, Mushroom, Pork, Preserved Egg, Longan, Jujube, etc.(1) Rice, Glutinous Rice, Corn Starch, Oat, Dehydrated Vegetable, Dehydrated Preserved Egg, Pork Powder, Mushroom Grain, Salt, Yeast Extract, Garlic Powder, Ginger Powder, Ground Pepper(1) Oat, Pork, Mushroom, Squid, Onion, Beef, Preserved Egg, Celery, Agaric, Cabbage, Red Bean, Chicken, etc.(1) Millet, Corn, Rice, Kidney Bean, Green Bean Powder, Black Rice, Dehydrated Pumpkin, Tomato Powder, Carrot Powder, Pumpkin Powder, Salt, Rock Candy, White Granulated Sugar, Konjac Flour(1) Rice, Corn, Oat, Black Rice, Coarse Rice, Soybean Powder, Milk Powder, Tartary Buckwheat, Green Bean, Fructo-oligose, Xylitol, Yam, Coix Seed, Konjac Flour, Salt, Edible Essence(1) Glutinous Rice, Water, Red Bean, Edible Lard, Honey Date, Red Date, Raisin, Goji, etc.(1) Rice, Pickled Vegetable, Dehydrated Egg, Dehydrated Beef, Dehydrated Vegetable, Dehydrated Chive, etc.(1) Glutinous Rice, Red Bean Paste, Lotus Seed, Melon Seed, Walnut Kernel, Red Date, Raisin, Goji, etc.(1) Pork, Chicken, Water, Starch, Soybean Protein, Salt, White Granulated Sugar, Spices, MSG(1) Kelp, Vegetable Oil, Chili, Salt, Spices, Yeast Extract(1) Lotus Root, Vegetable Oil, Chili, Salt, Spices(1) Pork Gristle, Salt, Chili, Vegetable Oil, Spices, White Granulated Sugar, Chili Powder, Yeast Extract, Starch, Hydrolyzed Vegetable Protein, Edible Essence(1) Fish, Vegetable Oil, Salt, White Granulated Sugar, Chili, Bean Paste, MSG(1) Rice, Salt, Salad Oil, Soy Sauce, Chili, Spices, etc.(1)
Level
Food Additives
No(4) See the Packaging for Details(27) Hydroxypropyl Distarch Phosphate, Sodium Alginate, Sodium Carbonate, etc.(1) Sodium Glutamate, D-Sodium Erythorbate, etc.(1) Tert-Butylhydroquinone, Sodium Alginate, Sodium Glutamate, etc.(1) Sodium Glutamate(1) Sodium Dehydroacetate, Citric Acid(1) Sodium Tripolyphosphate, Sodium Hexametaphosphate, etc.(1) Sodium Bicarbonate, Tert-Butylhydroquinone, Sodium Glutamate, etc.(1) Sucrose Fatty Acid Ester, Sodium Pyrophosphate, Sodium Tripolyphosphate, etc.(1) Sodium Lactate, Sodium Tripolyphosphate, Sodium Hexametaphosphate, etc.(1) Potassium Sorbate, Edible Essence(1) D-Sodium Erythorbate(1) Acetylated Distarch Phosphate, Sodium Lactate, Edible Essence, etc.(1) See the Package for Details(7) Oxidized Hydroxypropyl Starch, Monascus Yellow Pigment, D-Sodium Erythorbate, etc.(1) Monascus Yellow Pigment(1) Sodium Dehydroacetate(1) Sodium Glutamate, Caramel Coloring(1) Sodium Caseinate, Dipotassium Phosphate, Sodium Citrate, etc.(1) Xanthan Gum, Dipotassium Phosphate, Sodium Citrate, etc.(1) Neotame(1) Sodium Glutamate, Edible Essence and Spices, Ethyl Maltol(1) Sesame Oil(1) Resistant Dextrin, Sucralose(1) Carrageenan, Sodium Tripolyphosphate, Sodium Pyrophosphate, etc.(1) Sodium Glutamate, Lactic Acid, Glacial Acetic Acid, etc.(1) Sodium Diacetate, D-Sodium Erythorbate, Sodium Dehydroacetate, etc.(1) Sodium Glutamate, Citric Acid, etc.(1)
Shelf Life
720 Days(3) 360 Days(8) 365 Days(17) 270 Days(13) 180 Days(26) 300 Days(9) 240 Days(1) 730 Days(7) 60 Days(2) 210 Days(1) 450 Days(1) 1095 Days(2) 90 Days(3) 150 Days(1) 1080 Days(1) 1095Days(1)
Storage
Sealed, Dry, Ventilated Shade(89) Sealed, Dry, Refrigerated(2) Sealed, Dry, Ventilated Shade, or Refrigerated(4) Normal Temperature In A Cry Dry Place(1)
Packing Type
Canned(8) Boxed(16) Bagged(42) Gift Box(4) Cupped(11) Bowled(4)
Whether Sugar
Sugary(7)
Growing Season
Picking Time
Applicable Stage
Suitable Age
Meal replacement powder, vegetarian diet, five cereals, coarse food grain, instant nutritional porridge, 350g Sale
$21.24 $29.38
(22)
Meal replacement powder, vegetarian diet, five cereals, coarse food grain, instant nutritional porridge, 350g Sale
$25.46 $35.26
(22)
Century egg, preserved duck egg with a soft yolk, lead-free technology, 75g*20 Sale
$11.90 $16.27
(22)
Salt-roasted egg, marinated egg, cooked egg, egg snack, 600g(20 eggs) Sale
$10.85 $14.76
(22)
Marinated quail egg, spicy quail egg, cooked quail egg, egg snack, 19g*20 Sale
$8.43 $11.60
(22)
BESTORE marinated quail egg, salt baked quail egg, spiced quail egg, cooked quail egg, egg snack, 128g*2 Sale
$10.54 $14.61
(22)
Sea duck's egg, salted duck egg, wild duck egg, cooked salted egg, 65g*20 Sale
$12.65 $17.48
(22)
BESTORE spicy little fish, fish dish, dried fish, ready-to-eat fish, instant dish, 120g Sale
$14.01 $19.29
(22)
Spicy pork gristle, cooked meat, meat snack, spicy dish, instant dish, 480g Sale
$10.54 $14.46
(22)
Spicy lotus root dish, pot-stewed lotus root dish, spicy dish, instant dish, Hunan sepecialty, 500g(20 small bags) Sale
$8.13 $11.00
(22)
Spicy shredded kelp, ready-to-eat kelp, instant dish, 500g Sale
$7.53 $10.24
(22)
Canned pork luncheon meat, sandwich ham, instant meat, ready-to-eat meat, instant dish, 198g*3 Sale
$11.90 $16.27
(22)
Xylitol eight-treasure porridge, coarse cereals, instant congee for middle-aged and elderly people, instant breakfast food, 480g(30g*16) Sale
$10.54 $14.46
(22)
Pumpkin millet porridge, instant congee, instant breakfast food, midnight food, 40g*8 Sale
$9.34 $12.80
(22)
Instant congee, instant breakfast food, non-fried, frozen-dried porridge, 10 mix-and-match bags, 5 flavors, 368g Sale
$14.91 $20.49
(22) (15)
Preserved egg & lean meat porridge, convenience porridge, instant breakfast food, 330g Sale
$8.28 $11.30
(22)
BE & CHEERY Rigs & Mushroom Porridge(38g) + Longan & Jujube Porridge(32g) + Preserved Egg & Lean Meat Porridge(37g), fronzen-dried porridge, eight-tre Sale
$9.79 $13.41
(22)
Self-heated rice, instant rice, ready-to-eat meal, meal set, 250g*5 Sale
$15.07 $20.79
(22)
Instant eight-treasure rice pudding, Chinese rice pudding, ready-to-eat meal, sweetened bean paste, glutinous rice, instant rice, 350g*3 Sale
$12.35 $16.87
(22)
Self-heated rice, instant rice, easy meal, old-pot pickled vegetable rice, spicy beef rice, meal set, 155g*8 Sale
$12.96 $17.78
(22)
Self-heated rice, instant rice, easy meal, 410g*4 Sale
$20.34 $28.18
(22)
Instant eight-treasure rice pudding, Chinese rice pudding, ready-to-eat meal, 350g*4 Sale
$10.85 $14.91
(22)
Red bean herbal jelly, pudding, snack, 40g*8 Sale
$8.28 $11.30
(22)
Sunity drinkable herbal jelly, red bean flavor, pudding, snack, 390g*4 Sale
$15.07 $20.79
(22)
Chinese herbal jelly, original flavor, zero fat, milk tea raw material, snack, 200g*6 Sale
$11.30 $15.52
(22)
Sunity Herbal Jelly, red bean flavor, mung bean flavor, pudding, snack, 222g*8 Sale
$14.61 $18.68
(22)
Mini herbal jelly, original flavor, red bean flavor, oat flavor, pudding, snack, 500g Sale
$8.74 $11.90
(22)
Chongqing sour and spicy rice noodle, sweet potato vermicelli, instant food, 108g*5 Sale
$7.08 $9.49
(22)
Liuzhou river snails rice noodle, instant food, 280g*3 Sale
$12.35 $17.18
(22)
Chongqing sour and spicy rice noodles, sweet potato vermicelli, instant rice noodles, 136g*6 Sale
$10.85 $14.91
(22)
Chongqing sour and spicy rice noodles, sweet potato vermicelli, instant rice noodles, 105g*4 Sale
$7.23 $9.79
(22)
Mutton rice noodles, pungent and spicy flavor, Guizhou specialty, instant food, 255g*3 Sale
$12.96 $17.78
(22)
Master Kong Golden Stock Beef Noodles, instant noodles, instant food, 106g*5 Sale
$7.68 $10.39
(22)
THE CEREAL WAY non-fried instant noodles,mix-and-match, 4 flavors, 6 bowls, 672g Sale
$12.35 $16.87
(22)
Uni-President Soup Daren cupped instant noodle, sour and spicy noodle, pork born noodle, seafood noodle, spicy beef noodle, mix-and-match, 83g*6 Sale
$10.39 $14.16
(22)
Uni-President old-pot beef noodle with pickled cabbage, instant noodles, 121g*5 Sale
$7.68 $10.39
(22)
Master Kong Big Roasted Beef Noodle, instant noodles, 145g*5 Sale
$7.68 $10.39
(22) (18)
Marinated quail egg, multiple flavors, egg snack, vacuum package, 250g*2 Sale
$11.30 $16.57
(22)
Three Squirrels deep-fried boiled egg, marinated egg, quail egg, egg snack, 158g Sale
$13.56 $18.08
(22)
WUQIONG baked chicken eggs in salt, matinated egg, cooked egg, 20 chicken eggs, 600g Sale
$14.61 $21.09
(22)
SHENDAN century egg, preserved duck egg, lead-free technology, 20 eggs, 1160g Sale
$14.31 $21.09
(22)
HONGTAIYANG salted duck egg, cooked salted egg, 65g*20 Sale
$12.80 $21.09
(22)
BAINATAS spicy turkey noodle, instant noodles, 105g*5 Sale
$9.04 $16.57
(22)
THE CEREAL WAY non-fried instant noodles,12 flavors, 12 bags, 1176g Sale
$13.56 $21.09
(22)
LUCKY instant crab-cream noodle, bagged instant noodle, 75g*24 Sale
$12.05 $19.59
(22)
Uni-President large intestine-flavored instant noodle,sour and spicy noodle, 76g*6 Sale
$12.05 $15.07
(22)
Master Kong instant ramen, braised beef noodles, pickled vegetable noodles, spicy beef noodle, FCL, 24 bags Sale
$12.05 $16.57
(22)
Spicy barbecue pork, pure lean, cooked food, instant dish, 200g*3 Sale
$13.56 $19.59
(22)
Canned Braised Pork with Preserved Vegetable, instant pork dish, cooked food, 340g*3 Sale
$18.08 $27.12
(22)
SAN ZHEN ZHAI Spiced Beef, instant stewed beef, cooked food, vacuum package, 200g*2 Sale
$13.56 $19.59
(22)
Stewed spicy green soy bean, instant dish, cooked food that go with wine, small packages, 28g*20 Sale
$12.05 $18.08
(22)
Lotus Root Stuffed with Steamed Sticky Rice, sweet lotus root, instant dish, cooked food, vacuum package, 400g Sale
$11.30 $17.33
(22)
TONGFU Porridge, longan & lotus seed porridge, eight-treasure porridge, instant breakfast porridge, 300g*12 Sale
$14.31 $20.34
(22)
ZHOUJIAZHUANG instant breakfast porridge, night snack, eight-treasure porridge, heated with boiling water,  40g*12 Sale
$12.05 $18.08
(22)
WAHAHA Longan & Lotus Seed Eight-Treasure Porridge, instant breakfast porridge, 280g*12 Sale
$13.71 $20.34
(22)
YINLU Longan Eight-Treasure Porridge, instant breakfast porridge, 360g*12 Sale
$15.07 $21.09
(22)
DALIYUAN Longan & Lotus Seed Eight-Teasure Porridge, instant breakfast porridge, 360g*12 Sale
$15.07 $21.09
(22)
Sunity drinkable herbal jelly, sucking jelly, tortoise jelly, fruity jelly, multiple flavors, 253g*6 Sale
$13.56 $19.59
(22)
ZHIZHONGHE drinkable herbal jelly, sucking jelly, tortoise jelly, multiple flavors, 270g*12 Sale
$19.59 $33.15
(22)
Wong Lo Kat herbal jelly, tortoise jelly, original flavor, ready-to-eat black bean jelly, equipped with honey bags, 220g*6 Sale
$9.04 $15.07
(22)
About Us
About Us
Contact us